Information evening held for parents – New Gael-Choláiste in BalbrigganOíche eolais do thuismitheoirí – Gael-Choláiste nua i mBaile Brigín.

Jill Mc Mahon

15/05/2013

Uncategorized

The latest information on the new Gaelcholáiste in Balbriggan was shared with parents recently at an information evening.
Coláiste Ghlór na Mara will open in a newly built building at the end of August 2014.

Tugadh an t-eolas is déanaí faoin nGaelcholáiste nua i mBaile Brigín do thuismitheoirí ag oíche eolais a reáchtáladh le gairid.
Osclófar Coláiste Ghlór na Mara i bhfoirgneamh nua-thógtha ag deireadh mhí Lúnasa 2014.

Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, explained that work is underway to form a board of management for the new school.
Training with the JMB will be provided for the board of managements in the two new schools – Coláiste Ghlór na Mara in Balbriggan and Gael-Choláiste an Phiarsaigh in Dundrum.

One of the first tasks the board will undertake will be to put together the relevant policies, including the entrance policy.

Ó hEaghra was delighted with the the large crowd that attended and believed that it shows the the level of interest and demand for schools under the patronage of an Foras.

Mhínigh Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta, go bhfuil bord bainistíochta á shocrú suas don scoil nua i láthair na huaire.
Cuirfear oiliúint leis an JMB ar fáil do na boird sa dhá Ghael-Choláiste nua, Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín agus Gaelcholáiste an Phiarsaigh i nDún Droma.

Is é ceann de na céad tograí a thabharfaidh an bord i mBaile Brigín faoi ná na polasaithe cuí a chur le chéile, polasaí iontrála san áireamh.
Bhí áthas an domhain ar Ó hEaghra leis an slua mór a bhí i láthair. Dar leis, léiríonn sé an suim agus an t-éileamh atá ar scoileanna atá faoi phátrúnacht an Fhorais.