[:en]Gael-linn events[:GA]Imeachtaí Gael-linn 2018-19[:]

Jill Mc Mahon

07/09/2018

Uncategorized

[:en]

These events are run through Irish. Please view the Irish version of this page.

[:GA]

 

Imeachtaí don óige 2018/2019 fógartha ag Gael Linn !

Agus an bhliain nua acadúil faoi lánseol, beidh deis ag lucht bunscoile, meánscoile agus lucht tríú leibhéil pairt a ghlacadh sna himeachtaí éagsúla a reáchtálfar do dhaoine óga idir cheol, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus tallainne, a bhformhór atá urraithe ag Foras na Gaeilge.  Is féidir clárú d’imeachtaí/tuilleadh eolais a fháil faoi gach scéim ag an nasc thíos chuig an leathanach cuí  ár suíomh idirlín, nó ó 01:6751200:
Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna gaeltachta.www.gael-linn.ie/Coirm
Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu
www.gael-linn.ie/UiChadhain  NB ! Dáta deiridh iontrála – 17 Meán Fómhair 2018
Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu www.gael-linn.ie/AnPhiarsaighNB ! Dáta deiridh iontrála – 1 Deireadh Fómhair 2018
Siansa:
 Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Duaischiste €4,500  www.gael-linn.ie/Siansa
Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. An bhéim ar cheol comhaimseartha www.gael-linn.ie/Scleip
Abair: Comórtas cainte poiblí d’iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh www.gael-linn.ie/Abair
Tráth na gCeist: Sraith de ócáidí quizbhoird do iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh www.gael-linn.ie/TrathnagCeist
NB! Dáta deiridh iontrála – 24 Meán Fómhair 2018
Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn: Tá an Bhréagchúirt dírithe ar mhic léinn tríú leibhéil atá ag déanamh staidéar ar an dlí. Beidh sé ar siúl i mbliana ar an Aoine 9 Samhain 2018 sna Ceithre Chúirt i mBaile Átha Cliath.www.gael-linn.ie/TriuLeibheal
Díospóireachtaí Tríú Leibhéil: Beidh Craobh an chomórtais díospóireachta eadarcholáistí ar siúl ar 3 Samhain le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne i mblianawww.gael-linn.ie/TriuLeibheal
Mar aon le

Cúrsaí Cumarsáide – Dírithe ar scoláirí na hIdirbhliana, tugtar bunscileanna craoltóireachta agus raidió do dhaltaí. Cuirtear clár raidió le chéile agus déantar taifead air i stiúideo mar chuid den chúrsa. Faigheann scoláirí blas freisin de na bunscileanna scannánaíochta atá riachtanach chun scannánú a dhéanamhI gCeannáras Gael Linn, Sr. an Dáma, BÁC a bhíonn na cúrsaí ar siúl agus maireann siad ar feadh seachtaine. www.gael-linn.ie/cursaiog
Foilseacháin Gael Linn: 
Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. Foilsítear Splanc, atá dírithe ar an Idirbhliain, i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma agus bionn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.
www.gael-linn.ie/foilseachain

An Fáinne: Tá Gael Linn i mbun dáileadh ar An Fáinne. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid.  Léiríonn an Fáinne Óir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge ag duine.  Tá an suaitheantas Cúpla Focal ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge ach atá bródúil as an gcúpla focal sin.  Tá An Fáinne an-oiriúnach mar aitheantas ag deireadh na bliana do dhaltaí a rinne iarracht mhaith Gaeilge a labhairt le linn na bliana. www.gael-linn.ie/siopa

[:]