Grúpa fócais | príomhoidí & leas-phríomhoidí

Jill Mc Mahon

09/01/2024

Circulars | All News | Special Educational Needs

Tá tábhacht le do ghuth chun cabhrú le forbairt an chéad Phlean Forbartha Fórsa Oibre CRS. (Tuilleadh eolais ar shuíomh na Roinne)

 

Maidir le Plean Forbartha Fórsa Oibre CRS

D’fhógair an Roinn le déanaí forbairt Phlean Forbartha Fórsa Oibre CRS, a sholáthróidh cur chuige straitéiseach d’fhorbairt polasaí agus a thabharfaidh soiléireacht agus treoir don tseirbhís CRS.

 

Cuspóir an ghrúpa fócais

Tugtar cuireadh do phríomhoidí agus do leas- phríomhoidí freastal ar shraith fócasghrúpaí ar an láthair a reáchtálfar ag sé Ionad Oideachais ar fud na tíre. Tionólfar dhá ghrúpa fócais i ngach ionad, ceann ar maidin agus ceann san iarnóin. Cabhróidh an t-eolas ó na grúpaí bonn eolais polasaí a chur faoi Phlean Forbartha Fórsa Oibre CRS.