Glantóirí Aeir

Jill Mc Mahon

20/12/2021

All News | Circulars | COVID-19 (eng)

Tá fiosrúcháin go leor faighte againn maidir le Ciorclán 65/2021 agus scoileanna ag ceannach Glantóirí Aeir (HEPA). Tá seans nach dteastóidh Glantóirí Aeir i ngach seomra nó fiú i ngach scoil. Seo an chomhairle is déanaí chun cabhrú le scoileanna an cinneadh sin a dhéanamh:
  1. Cuir na moltaí maidir le Céimeanna Praiticiúla chun feidhm a bhaint as Dea-Chleachtais Aerála i scoileanna i bhfeidhm. Ciallaíonn sé seo fuinneoga/doirse a oscailt srl. Eolas le fáil anseo https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/aerala-i-scoileanna/
  2. Bíodh monatóir Dé-Ocsáid Charbóin sna seomraí ranga. Má tá na céimeanna praiticúla tógtha agus go léiríonn na montatóirí go bhfuil aer úr sa rang ní theastaíonn glantóirí aeir HEPA.
  3. Má tá monatóir Dé-Ocsáid sa seomra agus go léiríonn sé go leanúnach nach bhfuil an t-aer úr, is gá fios a chur ar innealltóir chun tuairisc a dhéanamh ar an seomra/spás sin.
  4. Nuair a réitíonn an t-innealltóir tuairisc, is féidir go mbeidh sé ag moladh glantóir aeir a chur sa seomra mar réiteach sealadach. Sa tuairisc beidh moladh mar gheall ar réiteach fadtéarmach. Is féidir íoc as an réiteach fadtéarmach seo as an deontas a tháinig le gairid do mhionoibreacha. Mura bhfuil dóthain airgid sa deontas is féidir iarratas a dhéanamh leis an Roinn íoc as oibreacha éigeandála. Tá eolas anseo faoi sin https://www.gov.ie/ga/ciorclan/19aef-sceim-deontais-oibreacha-eigeandala-ascnamh-chuig-iarratais-ar-line-agus-mionleasuithe-ar-an-sceim/
  5. Ba chóir fiosruithe ar bith maidir le híocaíochtaí deontas mionoibreacha a sheoladh tríd an ríomhphost chuig pbufinmgt@education.gov.ie
  6. Ba chóir fiosruithe ar bith maidir le haeráil a sheoladh tríd an ríomhphost chuig:
    Schools_Ventilation@education.gov.ie