20.3.2014 John Spillane celebrates with Gaelscoil an Ghoirt Álainn 20.3.2014 John Spillane páirteach sa cheiliúradh i nGaelscoil an Ghoirt Álainn

Jill Mc Mahon

24/03/2014

Uncategorized

Gaelscoil an Ghoirt Álainn began its 20 year celebrations recently by taking part in Cork City’s St. Patrick’s Day parade. Children form 3rd ,4th,5thand 6th class proudly represented their school at the event.

Gaelscoil an Ghoirt Álainn was the first Gaelscoil in the country to be under the patronage of An Foras Pátrúnachta.

paráid 2 - resized

Wednesday the 19th of March was a day of bonding for Gaelscoil an Ghoirt Álainn students both past an present. Former students visited the school and shared with the children their happy memories, stories and experiences of time spent at Gaelscoil an Ghoirt Álainn.

Singer songwriter, John Spillane, preformed in the school on Thursday. Spillane is a former Irish teacher for parents at Gaelscoil an Ghoirt Álainn,
making it a special day for all involved, John included.

john spillane resized

An art exhibition was held in the school on Friday in which pieces created by the 6th class students were displayed. The school’s history was the chosen subject for the exhibition and photography display.

ealaín - resized

To top the celebrations off there will be a social gathering for all involved in the school who are over the age of 18on the 4th of April in the Silver Springs Hotel. Tickets are available from the school and are priced at 25 euro per person.

Contact Gaelscoil an Ghoirt Álainn on 021 4551955 for more details.

Ceiliúradh mór ar 20 bliain ar an bhfód a bhí ann le déanaí ag Gaelscoil an Ghoirt Álainn, Corcaigh. Ghlac páistí ó ranganna 3,4,5 agus 6 cpáirt sa mhórshúl a bhí ar siúl i gcathair Chorcaí do Lá Fhéile Pádraig, mar ionadaithe ón scoil.

Bá í Ghaelscoil an Ghoirt Álainn an chéad Ghaelscoil sa tír faoi phatrúnacht an Fhorais Phátrúnachta.

paráid 2 - resized

Lá na hiar dhaltaí a bhí ann ar an gCéadaoin,19 Márta, idir iardhaltaí agus na páistí atá ag freastail ar an scoil. Bhí deis ag na hiar-dhaltaí a chuid scéalta, cuimhní agus taithí ó Ghaelscoil an Ghoirt Álainn a roinnt leis na páistí.

Sheinn an t-amhránaí agus scríbhneoir ceoil, John Spillane sa scoil ar an Déardaoin. Ba ócáid speisialta é seo do na pháistí agus do John toisc go raibh sé ina mhúinteoir Gaeilge do thuismitheoirí nGaelscoil an Ghoirt Álainn fadó.

john spillane resized

Bhí taispeántais ealaíne ag na daltaí ó rang a 6 sa scoil ar an Aoine. Ba é stair Ghaelscoil an Ghoirt ábhar an taispeántais.

ealaín - resized

Le deireadh ceart a chur leis an gceiliúradh, beidh oíche shóisialta ann don dream atá thar 18 mbliana d’aois, in Otsán Silver Springs ar an 4 Aibreán. Tá ticéid ar fáil ón scoil ar 25 euro an duine.

Déan teagmháil le Gaelscoil an Ghoirt Álainn ar 021 4551 955 chun níos mó eolais a fháil.