9.4.14 Gaelscoil Mhúscraí make the Eircom Junior Spider Award shortlist! 9.4.14 Gaelscoil Mhúscraí ainmnithe do na Eircom Junior Spider Awards!

Jill Mc Mahon

09/04/2014

Uncategorized


Gaelscoil Mhúscraí blag
An Foras Pátrúnachta would like to congratulate Gaelscoil Mhúscraí, Co Cork, who have been shortlisted for the eircom Junior Spider Awards 2014.

“We are very excited today to learn that we have been shortlisted for the 2014 eircom Junior Spider Awards,” said a school spokesperson.

“These awards recognise excellent use of the internet and IT in school blogs and websites. We are very proud of this achievement and it really encourages us in our blogging.”

The eircom Spider Awards, have honoured Irish individuals and organisations for their outstanding online achievements since 1996.

In 2009 the eircom Junior Spider Awards were established by ‘Business & Finance’ and eircom, to honour primary and post primary students in the same way.

The aim of Junior Spider Awards is to acknowledge innovative web creators in schools and encourage teachers/students to develop their technology skills through exciting programs.

The Junior Spider Awards act as a catalyst for students who wish to pursue a career in digital media and the Irish internet sector.

The eircom junior spider awards will be held on Tuesday 29 April, in The Foundry, Google, Beaver St., Dublin 1.


Gaelscoil Mhúscraí blag
Ba mhaith leis an bhForas Pátrúnachta comhghairdeas a dhéanamh le Gaelscoil Mhúscraí, Co. Chorcaí, atá ar an ngearrliosta do na Eircom Junior Spider Awards 2014.

“Tá an-sceitimíní orainn inniu tar éis dúinn a fháil amach go bhfuilimid ar an ngearrliosta don eircom Junior Spider Awards 2014,” arsa urlabhraí na scoile.

“Seo gradaim a thugtar amach do scoileanna a bhaineann sár-úsáid as an idirlíon agus an teicneolaíocht. Táimid an-bhródúil as seo agus spreagann sé sinne go mór inár gcuid blagáil.”

Tá na eircom Spider Awards ag tabhairt aitheantais do dhaoine agus d’eagraíochtaí dá n-éachtanna ar líne ó 1996.

Sa bhliain 2009, bhunaigh ‘Business & Finance’ agus eircom na gradaim seo chun aitheantas a thabhairt
do dhaltaí bunscoile agus meánscoile sa chaoi chéanna.

An aidhm atá ag na Junior Spider Awards ná aitheantas a thabhairt do chruthaitheoirí i scoileanna agus spreagadh a thabhairt do mhúinteoirí/dhaltaí a scileanna teicneolaíochta a fhorbairt trí chláir spreagúla.

Is catalaíoch iad na Junior Spider Awards do dhaltaí a bhfuil suim acu gairm a bhaint amachsna meáin dhigiteacha agus in earnáil an idirlín in Éirinn.