Gaelcholáiste an Phiarsaigh to be located in Loretto Abbey, RathfarnhamGaelcholáiste an Phiarsaigh le bheith lonnaithe in Loretto Abbey

Jill Mc Mahon

07/03/2014

Uncategorized

The Department of Education and Skills has confirmed that Gael-Choláiste an Phiarsaigh is to be located in Loretto Abby, Rathfarnham and that the school is to open in the building in September 2014.

Joe Mac Suibhne has been appointed as school principal. Joe is currently principal of Coláiste Cillian in Clondalkin.

“I would like to thank the founding committee, the board of management and the school patron, An Foras Pátrúnachta, for the work they have done.

Sport, music and debating will be part of school life here. There will be fairness in this school. Pupils will be shown respect and their differences will be celebrated.

“There will be a very strong link between the provision of subjects and the number of students in the school. We need to have students registered to secure teachers.”

Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, siad that the school patron is delighted with the building.

“There will be some renovation work to be done. The school will start out in the central part of the building and will grow out from there,” he said.

Applications for 2014/2015 will be accepted until March 19th. Applications for 2015/2016 will be accepted until September.

Further information is available on www.gaelcholaiste.com

Loretto

Tá sé deimhnithe ag an Roinn Oideachais go mbeidh Gaelcholáiste an Phiarsaigh lonnaithe in Loretto Abbey, Rath Fearnáin agus go n-osclóidh an scoil san fhoirgneamh sin i mí Mheán Fómhair 2014.

Tá Joe Mac Suibhne ceaptha ina phríomhoide ar an scoil. Tá Joe ina phríomhoide ar Choláiste Chillian i gCluain Dolcáin faoi láthair.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gcoiste bunaithe, leis an mbord bainistíochta agus le pátrún na scoile, An Foras Pátrúnachta,” a dúirt se.

“Beidh spóirt, ceoil, foireann díospóireachta agus eile sa scoil seo. Beidh cothromaíocht sa scoil seo. Taispeánfar meas do na páistí agus déanfar ceiliúradh ar a n-éagsúlacht.

“Beidh nasc láidir idir soláthair na n-ábhar agus líon na ndaltaí a bheidh sa scoil. Teastaíonn daltaí cláraithe uainn chun múinteoirí a chinntiú.”

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta, go bhfuil áthas an domhain ar an bpátrún faoin bhfoirgneamh.

“Tá roinnt obair athchóirithe le déanamh ar an scoil. Tosóidh sé amach sa chuid lárnach den fhoirgneamh agus fásfaidh sé ó shin,” a dúirt sé.

Glacfar le hiarratas don scoilbhliain 2014/2015 go dtí 19 Márta 2014. Glacfar le hiarratais don scoilbhliain 2015/2016 go dtí mí Mheán Fómhair 2014.

“Cuirfear pictiúir den fhoirgneamh suas ar an suíomh agus ar leathanach facebook na scoile go luath. Mar sin, is fiú súil a choinneáil orthu,” arsa Lorcán Mac Gabhann, cathaoirleach na scoile.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.gaelcholaiste.com