FSSU: Dátaí Tábhachtacha 2022/2023

Jill Mc Mahon

30/08/2022

All News | Circulars | Finance

Íoslódáil Treoir Airgeadais P02 – 2022/2023 (PDF) anseo

 

Réamhrá

 

Tá an FSSU tar éis sceideal a chur le chéile de na dátaí tábhachtacha a bhaineann le tuairisceáin do na Coimisinéirí Ioncaim agus ullmhú agus cur isteach cuntas bliantúil airgeadais. Is iad na dátaí thíos na dátaí deiridh ar chóir na tuairisceáin a chomhdú agus a íoc ar ROS, i.e. is féidir tuairisceáin a chomhdú roimh an 23ú lá den mhí. Lena chois sin, ní gá go mbeadh ar gach uile scoil na tuairisceáin a chomhdú ar an dáta céanna. Déanann roinnt scoileanna tuairisceáin RCT agus íocaíochtaí ÍMAT/ÁSPC/MSU/CMÁ go míosúil, déanann roinnt eile na tuairisceáin go ráithiúil. Áirítear sa tábla thíos na dátaí le haghaidh tuairisceáin mhíosúla agus ráithiúla araon – ná roghnaigh ach na tuairisceáin a bhaineann le do scoilse.