FSSU: Ceanglais Fheabhsaithe maidir le Tuairisciú chuig na Coimisinéirí Ioncaim

Jill Mc Mahon

23/01/2024

Finance | Circulars | All News

 

Ceanglais Fheabhsaithe maidir le Tuairisciú chuig na Coimisinéirí Ioncaim

Leis an Acht Airgeadais, 2022, tugadh isteach Alt 897C lena gceanlaítear ar fhostóirí mionsonraí faoi chostais agus sochair áirithe a thugtar d’fhostaithe agus do stiúrthóirí a thuairisciú. Cuireadh tús leis an gceanglas chun na mionsonraí faoi na costais agus na sochair sin a thuairisciú ar an 01 Eanáir 2024.