Advertisement of positions in new GaelscoileannaPoist sna Gaelscoileanna nua fógartha

Jill Mc Mahon

03/04/2013

Uncategorized

Applications for the position of principal in the new Gaelscoil in Kildare town, for the position of principal in the new Gaelscoil in Firhouse and for the position of principal in the new Gaelscoil in Stepaside are being accepted.

The new Gaelscoileanna are all Irish, co-educational schools under the patronage of AN FORAS PÁTRÚNACHTA. The schools have a multi-denominational ethos and are still accepting applications for September 2013.

Cuirtear fáilte roimh iarratais do phost an phríomhoide sa Ghaelscoil nua i mBaile Chill, do phost an phríomhoide sa Ghaelscoil nua i dTeach na Giúise (BÁC 24) agus do phost an phríomhoide sa Ghaelscoil nua sa Chéim (BÁC 18).

Is scoileanna nua lán-Ghaeilge, comhoideachasúil iad na Gaelscoileanna seo faoi phátrúnacht AN FORAS PÁTRÚNACHTA.

Tá éiteas il-chreidmheach ag an scoileanna. Tá na scoileanna fós ag glacadh le hiarratais ó dhaltaí do Mheán Fómhar 2013.

Applicants for any of the positions should send a cover letter, application form for principals (in Irish) as well as references by email to caoimhin@foras.ie. Applications will be accepted until Friday, April 12th. The interviews will be held shortly after this.

Further details are available on www.educationposts.ie

Má tá suim agat iarratas a chur isteach ar cheann de na poist seo, ba cheart litir clúdach, foirm iarratais do Phríomhoide (i nGaeilge) agus teistiméireachtaí a sheoladh ar ríomhphost amháin chuig: caoimhin@foras.ie Glacfar le hiarratais suas go Dé hAoine, 12 Aibreán 2013.
Beidh na hagallaimh ar siúl go luath ina dhiaidh sin.

Eolas: www.educationposts.ie