[:GA]Folúntas – Oifigeach Cóiríochta[:en]Vacancy – Buildings Officer[:]

Jill Mc Mahon

27/01/2021

Uncategorized

[:GA]Tá ár n-eagraíocht ag fás agus tá an líon gaelscoileanna faoinár gcúram ag fás leis. Ar an ábhar sin, is mian leis An Foras Pátrúnachta Oifigeach Cóiríochta a earcú a bheidh ag plé le cúrsaí cóiríochta scoileanna uile na heagraíochta.

Tá buneolas mar gheall ar an bhfolúntas ar fáil san fhógra poist anseo.

Tá eolas cuimsitheach a bheadh cabhrach don té ar mian leo eolas domhain a fháil ar na dualgais poist agus go leor eile sa cháipéis seo.

 

Maidir le AFP: 

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá breis agus 75 scoil faoinár bpátrúnacht. Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. Is eagraíocht bainistíochta aitheanta é An Foras Pátrúnachta freisin. Is mian linn líon na scoileanna lán-Ghaeilge a fhás ionas go mbeidh gach tuismitheoir a roghnódh oideachas lán-Ghaeilge in ann teacht ar an rogha sin dá bpáistí.

Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Tá An Foras Pátrúnachta aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal.

[:en]As this vacancy will be based within our office and Irish is the language of communication, please change your language selection to Irish for more information.[:]