04.06.2014 Gaelscoil Éadan Doire’s new building almost ready! 04.06.2014 Foirgneamh nua do Ghaelscoil Éadan Doire beagnach réidh!

Jill Mc Mahon

04/06/2014

Uncategorized

obair thógála

Gaelscoil Éadan Doire will be moving into their new building this September. Work on the new building has almost been completed.

The school community are looking forward to the move.

“We are delighted that the work has begun and that the new school will be ready in time for September 1, 2014,” a spokesperson for the school said.

Gaelscoil Éadan Doire first opened its doors in September 2008 with 21 students.

Over the past five and a half years the school community has worked hard and now there are 109 children enrolled in the school.

More information: www.gseadandoire.ie

obair thógála

Beidh Gaelscoil Éadan Doire ag bogadh isteach ina bhfoirgneamh scoile nua i mí Mheán Fómhair seo chugainn. Tá an obair ar an bhfoirgneamh nua beagnach críochnaithe.

Tá pobal na scoile ag súil go mór le bogadh isteach san fhoirgneamh nua:

“Tá áthas an domhain orainn go bhfuil an obair tosaithe agus go mbeidh an scoil nua réidh dúinn don chéad lá i mí Meán Fómhair 2014,”arsa urlabhraí na scoile.

Thosaigh Gaelscoil Éadan Doire amach i mí Mheán Fómhair 2008 le 21 dalta.

Tá pobal na scoile ag obair go dian le breis agus cúig bliana anuas agus anois, tá 109 páiste ag freastal ar an scoil.

Tuilleadh eolais: www.gseadandoire.ie