Foinse, Irish Independent 3/4/2013Foinse, Irish Independent 3/4/2013

Jill Mc Mahon

23/04/2013

Uncategorized

Response from An Foras Pátrúnachta to results from survey on patronage . To read this story click here Ráiteas ón bhForas Pátrúnachta maidir leis na torthaí ón suirbhé ar phátrúnacht. Brúigh anseo chun an scéal a léamh.