Important announcement on electricity contract 17/12/15Fógra tábhachtach ar mhargadh nua leictreachais 17/12/15

Jill Mc Mahon

17/12/2015

Uncategorized

As this is a page for our schools, it is only available in Irish. Please change your language option. 

 

SPU_2

Treoir maidir le Conradh Leictreachais i Scoileanna Faoin bhForas Pátrúnachta

Tá Conradh nua leictreachais aontaithe ag an Oifig um Sholáthair Rialtais do scoileanna. Mar is eol daoibh is féidir le scoileanna a lán airgid a shábháil tré clárú le bheith mar pháirt den chonradh seo. Dóibh siúd atá cláraithe faoin sean scéim leictreachais leis an Oifig um Sholáthair Rialtais ba chóir go mbeadh rphost faighte agaibh ar an 14ú Nollaig ag iarraidh oraibh roinnt foirmeacha a líonadh agus a sheoladh ar ais. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí é seo chomh luath agus is féidir ach tá síneadh ama faighte ar an sprioc den 16ú Nollaig go dtí an athbhliain ach moltar é a líonadh go luath i mí Eanáir mura n-éiríonn leat é a dhéanamh roimh saoire na Nollag.

Le déanamh:

1. Líon na foirmeacha dar teideal ‘’Goods Contract’’ agus ‘’Confidentiality Agreement’’, cuir ainm agus seoladh do scoil in ionad an scoil samplach atá ann nó sa spás cuí. Seol an fhoirm seo ar rphost chuig sandra.doyle@ogp.gov.ie agus seol cóip crua chuici ag Sandra Doyle, An Oifig um Sholáthar Rialtais, Sráid Jonathan Swift, Baile Átha Troim, Co. na Mí.

2. Líon an fhoirm dar teideal Account Setup Form agus seol ar ais ar rphost chuig ogp@electricireland.ie Mura bhfuil do scoil cláraithe leis An Oifig um Sholáthar Rialtais molaimid go láidir do scoileanna é seo a dhéanamh chomh luath agus is féidir. Is féidir a lán airgid a shábháil do do scoil agus leas a bhaint as na conraithe éagsúla chun ceannacht ábhar agus seirbhísí a éascú.

Chun clárú leis An Oifig um Sholáthar Rialtais is féidir rphost a sheoladh chuig an tAonad um Sholáthar do Scoileanna ag procurementsupport@jmb.ie nó glaoch orthu ag 01-2035899. Tá duine san oifig acu gur féidir léi seirbhís a sholáthar as Gaeilge. Tá na foirmeacha le fáil thíos. Má tá aon cheist is féidir glaoch ar oifig an fhorais nó ar an aonad um sholáthar 01-2035899.

Foirm 1 – Cuntas a chur ar bun – le fáil anseo

Foirm 2 – Comhaontú rúndachta – le fáil anseo 

Foirm 3 – Conradh earraí – le fáil anseo

 

SPU_2