Dónall Ó Conaill Book Launch June 26th 2013 Seoladh leabhair Dhónall Uí Chonaill 23 Meitheamh 2013

Jill Mc Mahon

12/06/2013

Uncategorized

A new book by Dónall Ó Conaill, the former General Secretary of An Foras Pátrúnachta, will be launched at a special event which will be held in June.

A collection of Ó Conaill’s poems have been put together in this new book which is published by Glór na nGael.

Seolfar leabhar Dhónall Uí Chonaill, a bhí ina Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta, ag ócáid speisialta a reáchtálfar i mí an Mheithimh.

Tá dánta dá chuid curtha le chéile i leabhar nua atá foilsithe ag Glór na nGael.

The book launch will take place on the 26th of June 2013 in the Teachers Club, Parnell Square, Dublin 1.

The sports legend, Micheál Ó Muircheartaigh will be present to officially launch the book.

cuireadh donall o conail

Beidh an seoladh ar siúl ar an 26 Meitheamh 2013 ag 8.00i.n.i gClub na Múinteoirí, Cearnóg Pharnell, BÁC 1.

Beidh an laoch spóirt, Mícheál Ó Muircheartaigh, i láthair chun an leabhar filíochta a sheoladh go hoifigiúil.

cuireadh donall o conail