Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú TeangaDioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

Jill Mc Mahon

01/08/2013

Uncategorized

The Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga, a course in language planning, is available at NUI Galway for the academic year 2013 – 2014.

This is an online course which will last for two academic years.

Full details are availablehere

A discount will be given to those who register online before 16 August 2013.

Beidh an Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga ar fáil ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh don bhliain acadúil 2013- 2014.

Cúrsa ar líne atá I gceist a mhairfidh ar feadh dhá bhliain acadúla. Tá na sonraí go léir ar fail sa cháipéis anseo.

Beidh lascaine ar fáil dóibh siúl a chláraíonn ar líne roimh 16 Lúnasa 2013.