8/7/14 Intensive Irish course for teachers working in Gaelcholáistí8/7/14 Dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí i nGaelcholáistí

Jill Mc Mahon

09/07/2014

Uncategorized

Intensive Irish courses will be available in Dublin for teachers working in Gaelcholáistí and secondary schools in the Gaeltacht between the 18th and 22nd of August.

COGG and Gaelcultúr are working in partnership to organise the course.

The course is appropriate for those working in Irish medium post-primary schools within the Gaeltacht and outside the Gaeltacht.

A specialised subject session will be held with regard to each teacher’s main subject (except languages).

The central elements and uses of Irish grammar will be focused on. Games and competitions will be incorporated to make learning more stirring and effective.

Gramadach gan stro! and Gaeilge gan Stró ! – Lower Intermediate Level are the textbooks used on the course and an account will be activated on the e-learning site www.ranganna.com for the participants.

More information is available here:

Beidh dianchúrsa do mhúinteoirí atá ag obair i nGaelcholáistí agus i meánscoileanna Gaeltachta ar siúl i mBÁC idir 18 agus 22 Lúnasa 2014.

Tá an cúrsa seo á reáchtáil ag COGG i gcomhpháirtíocht le Gaelchultúr.

Tá an cúrsa oiriúnach do dhaoine atá ag obair in iar-bhunscoileanna lán-Ghaelacha sa Ghaeltacht agus taobh amuigh den Ghaeltacht.

Cuirfear seisiún speisialtóireachta ar fáil maidir le príomhábhar gach múinteora (seachas teangacha).

Díreofar ar na gnéithe is lárnaí agus is úsáidí de ghramadach na Gaeilge. Úsáidfear cluichí agus comórtais chun an fhoghlaim a dhéanamh níos spreagúla agus níos éifeachtaí.

Bainfear úsáid as Gramadach gan Stró! agus Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level mar théacsleabhair le linn an chúrsa agus cruthófar cuntais ar an suíomh réamhfhoghlama www.ranganna.com do na rannpháirtithe.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi anseo: