Deonú leabhair 2022

An Foras Pátrúnachta / An Fhoireann / Deonú leabhair 2022

Tá maoiniú aon uaire de €20 milliún á chur ar fáil sna seachtainí seo amach romhainn chun go mbeidh ar chumas na mbunscoileanna agus na n-iar-bhunscoileanna go léir sa Scéim Saoroideachais leabhair, closleabhair agus meáin eile a cheannach chun na taiscí d’acmhainní litearthachta atá acu cheana féin a fheabhsú. Léigh tuilleadh anseo…