Deontas Costais Maireachtála chun tacú le Bunscoileanna sa Scéim Oideachais Saor in Aisce

Jill Mc Mahon

09/01/2024

Finance | Circulars | All News

Leagtar amach i gCiorclán 0001/2024 an socrú maidir leis an dara tráthchuid den deontas costais maireachtála a íoc. Déantar é seo chun a chinntiú go mbeidh tacaíochtaí airgeadais ar fáil d’iar-bhunscoileanna aitheanta sa Scéim Oideachais Saor in Aisce chun freastal ar chostais bhreise fuinnimh agus costais reatha mhéadaithe eile ó lá go lá.

Eisíodh an dara tráthchuid an tseachtain seo caite. Eisíodh an chéad tráthchuid den deontas seo do scoileanna i mí Dheireadh Fómhair 2023, féach Treoirlíne Airgeadais 13-2023/2024.