29/9/14 Adventure Weekend for Irish Speaking Families29/9/14 Deireadh Seachtaine Eachtraíochtaí do Theaghlaigh

foras_administrator

29/09/2014

Uncategorized

kippure CROPPED

 

kippure CROPPED

Glór na nGael is organising an adventure for weekend for families at Halloween.

The event will be held in the Kippure Adventure Centre in Wicklow on 31 October and 1 November. 2014. The Centre, located in the Wicklow Mountains, is fifty minutes from the centre of Dublin and thirty minutes from the M50/Tallaght.

The weekend event will include team games and orienteering on the 240 acre estate. It will cost €50 per person for one night stay and the following days activities. Glór na nGael will be offering a discount, reducing the cost to €30. Families will have the option of staying a second night at the additional cost of €35 for bed and breakfast.

Kippure 2

Families interested in taking part in the event should contact Glór na nGael before the end of September. Further information is available from Glór na nGael in marcas@glornangael.ie or by phone on +353 86 171 9755.

kippure CROPPED

 

Tá deireadh seachtaine eachtraíochtaí á eagrú ag Glór na nGael do theaghlaigh Ghaeilge don Samhain.

Beidh an t-imeacht ar siúl in Ionad Eachtraíochta Chip Iúir i gCill Mhantain ar 31 Deireadh Fómhair agus 1 Samhain 2014. Tá Ionad Eachtraíochta Chip Iúir lonnaithe i sléibhte Chill Mhantáin 30 nóiméad ón  M50/Támhlacht agus 50 nóiméad ó lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Tá 240 acra talún ag an eastát faoi dhuilliúir agus aitinn agus beidh rianóireacht agus cuichí foirne mar chuid den deireadh seachtaine. Cosnóidh an t-imeacht – oíche amháin agus lá – €50 an duine ach beidh Glór na nGael ábalta lacáiste a thabhairt ag laghdú an costas go €30. Beidh de rogha ag teaghlaigh fanacht don dara oíche ar a gcostas féin ar €35 eile leaba agus bricfeasta.

Tá Glór na nGael ag iarraidh ar theaghlaigh ar suim leo páirt a ghlacadh san imeacht seo scéal a chur chucu roimh deireadh Mhí Mheán an Fhómhair.Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Ghlór na nGael ag marcas@glornangael.ie nó ar ghuthán ag +353 86 171 9755.