Airgeadas Dheireadh na Bliana 2022/2023

Jill Mc Mahon

13/09/2023

Finance | Circulars | All News

 

Ní mór na cuntais bhliantúla a ullmhú leis an leagan is déanaí de cairt chuntas an FSSU (Lúnasa 2023) atá ar fáil anseo ar ár suíomh idirlín. Beidh na cóid seo i bhfeidhm don bhliain dar críoch Lúnasa 2023 agus tá sé tábhachtach liosta reatha na gcód ainmniúil i bpacáiste cuntas do scoile a chur i gcomparáid le cairt seo na gcuntas athbhreithnithe is déanaí lena chinntiú go dtagann siad lena chéile.

Beidh athruithe fíorbheaga ann do chart chuntas na bliana seo chugainn 2023/2024. Baineann na cóid a léirítear thíos leis an Deontas Leabhar Bunscoile in Aisce agus ní bhainfidh siad leis an earnáil Iarbhunscolaíochta. Léigh tuilleadh…