10.4.14 Pupils from Gaelscoil Moshíológ to play music in the National Concert Hall 10.4.14 Daltaí ó Ghaelscoil Moshíológ le ceol a sheinnt sa Cheoláras Náisiúnta

Jill Mc Mahon

10/04/2014

Uncategorized

Gaelscoil Moshíológ, Co. Wexford, and five other primary schools have been chosen primary school in this year’s Waltons Music for Schools competition.

The Walton’s Music for Schools Competition is a national competition for primary and secondary schools and is a celebration of music in schools in Ireland.

Ten thousand euro worth of vouchers is to be shared between the winning schools.

It was Gaelscoil Moshíológ’s first time to enter the competition. The pupils will have the opportunity to play live at the National Concert Hall on 12th May 2014.

You can watch the children from Gaelscoil Moshíológ perform here:

Roghnaíodh Gaelscoil Moshíológ, Co. Loch Garman, agus cúig bhunscoil eile i gcomórtas ceoil Waltons do Scoileanna .

Is comórtais náisiúnta do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna é comórtas ceol Waltons agus déanann sé ceiliúradh ar an gceol i scoileanna na hÉireann.

Dearbháin ar luach deich míle euro a bheidh á roinnt idir na scoileanna rathúla.

Is é seo an chéad uair a chuir Gaelscoil Moshíológ isteach ar an gcomórtas. Beidh deis ag na daltaí ceol a sheinnt beo sa Cheoláras Náisiúnta. ar an 12 Bealtaine 2014.

Is féidir leat breathnú ar na bpáistí ó Ghaelscoil Moshíológ i mbun ceoil anseo.