Cúrsaí gramadaí do bhaill foirne na scoile

An Foras Pátrúnachta / Events / Cúrsaí gramadaí do bhaill foirne na scoile
Tapaigh an deis anois clárú le haghaidh spáis ar cheann de na cúrsaí gramadaí thíos, duit féin nó do bhaill eile foirne i do scoil.
Ceithre chúrsa a ofráil:
  • Bunchúrsa
  • TEG B1
  • TEG B2
  • Cúrsa Ardchruinnis
Clárúcháin agus níos mó eolais ag cursai@foras.ie