First Aid Course through Irish Cúrsa Garchabhair Iomlán trí Ghaeilge

Jill Mc Mahon

29/07/2013

Uncategorized

Forbairt Naíonraí Teoranta in partnership with Slán Sábháilte Teo., is organising a first aid course through Irish. This is a three day course is Partial FETAC/CDBO Level 5 (D20188) Qualification.

This course is suitable for employees of naíonraí, trainee teachers, teachers from Gaelscoileanna and Gaeltacht schools, employees of Irish language organisations, employees of youth organisations or students who would like to work with children in the future.

Course Details:
 • Date: 14.08.13 -16.08.13
 • Venue: Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, B.Á.C. 2.
 • Time: 9.30am – 5.30am
 • Fee: €100
 • Limited spaces!

 • Instructor: Gearóid Oman, Slán Sábháilte Teo.
 • More information: www.naionrai.ie

  Tá Forbairt Naíonraí Teoranta i gcomhpháirt le Slán Sábháilte Teo. ag eagrú cúrsa garchabhair iomlán trí Ghaeilge. Is cúrsa trí lá é le páirtchreidiúint (5 phointe) FETAC/CDBO Leibhéal 5 (D20188).

  Bheadh an cúrsa seo oiriúnach d’fhostaithe naíonra, d’ábhar oidí/do mhúinteoirí Gaelscoile/scoileanna Gaeltachta, d’oibrithe in eagrais Ghaeilge, d’oibrithe óige/ógeagrais nó do mhic léinn ar mhian leo bheith ag obair le páistí (amach anseo).

  Sonraí an Chúrsa
 • Dátaí: 14.08.13 -16.08.13
 • Ionad: Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, B.Á.C. 2.
 • Am: 9.30r.n. – 5.00i.n.
 • Táille: €100.00
 • Spásanna Teoranta!

 • Teagascóir: Gearóid Oman, Slán Sábháilte Teo.
 • Tuilleadh eolais: www.naionrai.ie