‘Cúram, Cothú agus Ceannaireacht’ – An Foras Pátrúnachta Conference 2014 ‘Cúram, Cothú agus Ceannaireacht’ – Comhdháil an Fhorais 1.3.2014

Jill Mc Mahon

26/02/2014

Uncategorized

Red Cow Hotel pic cropped

Liam O’Neill, president of the GAA, will be the guest of honour at the An Foras Pátrúnachta Conference which will be held in the Red Cow Moran Hotel in Dublin, this Saturday, March 1st 2014.

An Foras Pátrúnachta, the largest patron of Irish medium schools, has been in operation for the past 20 years and there are currently 67 schools under its patronage.‘Cúram, Cothú agus Ceannaireacht’ will be the theme of this year’s conference.

Anti-bullying measures, the responsibilities of the board of management, legal questions, school ethos, technology and more will be covered on the day.

An Irish language version of a multidenominational handbook for schools will be launched and the winners of the An Foras Pátrúnachta Art Competition will also be announced, a competition which was launched earlier this year.

This event gives principals, chairpersons, teachers, members of boards of management and those working in the Irish medium sector an opportunity to come together and discuss important issues.

Eileen Flynn (education expert), Antoin Delap (solicitor), Terry Allen (education advisor) and Keith Young (technology expert) will each make presentations and be available to answer questions.

Delegates will have the opportunity to look at exhibition stands from Foras na Gaeilge, RTÉ Raidió na Gaeltachta, TG4, Allianz, O2, Rith 2014, TEG and more.

Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta said “I am looking forward to Saturday’s conference. We have excellent guest speakers who will share the latest and most important information with schools on education, law technology, bord of management organisation and promoting the ethos of the school.

“Boards and Principals have a responsibility to be up to date on the implications of the many changes which have taken place in the education sector over the past few years.

“The Conference is a excellent opportunity for delegates to get new information and to make links with other schools under the patronage of An Foras Pátrúnachta.”

Tickets cost €30 and can be booked by calling 01 6294110 or sending an email to eolas@foras.ie

Red Cow Hotel pic cropped

Beidh Liam Ó Néill, uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, ina aoi speisialta ag Comhdháil an Fhorais Phátrúnachta a bheidh ar siúl ar an Satharn beag seo (1 Márta 2014) in Red Cow Moran Hotel, Baile Átha Cliath.

Tá An Foras Pátrúnachta, an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge, ar an bhfód le 20 bliain anuas ag an bpointe seo agus 67 scoil faoina phátrúnachta. Is é ‘Cúram, Cothú agus Ceannaireacht‘ téama na comhdhála i mbliana.

Pléifear bearta frithbhulaíochta, dualgais an bhoird bhainistíochta, ceisteanna dlí, éitis na scoileanna, teicneolaíocht agus eile ar an lá.

Seolfar leagan Gaeilge de leabhrán ilchreidhmeach do scoileanna agus fógrófar buaiteoirí Chomórtas Ealaíne an Fhorais Phátrúnachta, comórtas nua atá tosaithe ag an eagraíocht i mbliana.

Tugann an ócáid seo deis do phríomhoidí, do chathaoirligh, do mhúinteoirí, do bhaill de bhoird bhainistíochta agus do dhaoine atá ag obair in earnáil an oideachais, teacht le chéile chun mórcheisteanna a phlé.

Beidh Eileen Flynn (saineolaí oideachais), Antoin Delap (Dlíodóir), Terry Allen (comhairleoir oideachais), Keith Young (saineolaí teicneolaíochta)i láthair chun píosaí cainte a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt.

Beidh an deis ag toscairí breathnú ar sheastáin ó Fhoras na Gaeilge, RTÉ Raidió na Gaeltachta, TG4, Allianz, O2, Rith 2014, TEG agus eile.

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta: “Táim ag súil go mór leis an gComhdháil ar an Satharn. Tá aoi-chainteoirí den scoth againn chun an t-eolas is déanaí agus is tábhachtaí a roinnt le scoileanna ar chúrsaí oideachais, dlí, teicneolaíocht, riaradh boird agus cur chun cinn sainspiorad.

“Leis an méid sin athruithe atá tagtha ar chúrsaí oideachais le roinnt blianta anuas, bíonn dualgais ar Bhoird agus ar Phríomhoidí a bheith suas chun dáta mar gheall ar na h-impleachtaí a bhaineann leo. Is deis iontach é an Chomhdháil chun an t-eolas seo a fháil agus chun naisc a dhéanamh le scoileanna eile faoi phátrúnacht an Fhorais.”

€30 atá ar thicéad. Is féidir ticéad a chur i áirithe trí ghlaoch a chur ar an oifig 01-6294110 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@foras.ie