Public meeting in Portlaoise to discuss demand for Gaelcholáiste Cruinniú Poiblí i bPortlaoise chun an t-éileamh ar Ghaelcholáiste a phlé

Jill Mc Mahon

15/01/2014

Uncategorized

Caoimhín ag caint

A meeting will take place in Portlaoise this week to discuss the possibility of setting up an all-Irish speaking secondary school in the area.

Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, will meet parents who would interested in enrolling their children in a Gaelcholáiste at a public meeting. The meeting will take place in Gaelscoil Phortlaoise on Thursday January 16 at 7pm.

Dominic Ó Braonáin, principal of Gaelscoil Phortlaoise, says some parents are interested in setting up such a school. The demand for a Gaelcholáiste must be ascertained first.

Caoimhín ag caint

Reáchtálfar cruinniú I bPortlaoise an tseachtain seo chun plé a dhéanamh ar an bhféidearthacht a bheadh ann Gaelcholáiste a bhunú sa cheantar.

Labhróidh Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta, le tuismitheoirí a bheadh spéis acu a bpáiste a chlárú I nGaelcholáiste ag cruinniú poiblí. Beidh an cruinniú seo ar siúl i nGaelscoil Phortlaoise ar an Déardaoin 16 Eanáir ag 7in.

Dar le príomhoide na scoile sin, Dominic Ó Braonáin, bheadh spéis ag cuid de na tuismitheoirí scoil den saghas sin a bhunú. Caithfear an t-éileamh a bheadh ar Ghaelcholáiste a mheas I dtosach.