19/01/15 AGM & Conference of An Fhorais Phátrúnachta19/01/15 Cruinniú Cinn Bhliana agus Comhdháil an Fhorais Phátrúnachta

Jill Mc Mahon

19/01/2015

Uncategorized

An Foras Pátrúnachta's AGM and conference will be held this year on the 27th – 28th February in the Red Cow Moran Hotel in Dublin. 

The AGM has been organised for Friday 27th February 2015 between 7pm and 8.30pm. A meal will be available from the restaurant of the hotel after the meeting. 

The conference will run on Saturday 28th February between 9am and 3pm. 'Gaeloideachas do Chách' is this years theme. The days agenda will available soon. Topics to be discussed on the day include; school finances, data protection and school ethos. Rónán Ó Domhnaill, the Language Commissioner, is presenting a talk on the linguistic rights of the schools.  

 On the day there will be various stalls and we will also be announcing the winners of Art Competition an Foras Pátrúnachta, sponsored this year by Foras na Gaeilge. 

Tickets:

  • Meal of an Fhorais (Friday 27th Feb) and a ticket to the conference (Saturday 28th Feb): €60
  • Ticket for the conference only (Saturday 28th Feb): €35

Send an email to eolas@foras.ie to reserve a ticket. 

Red Cow Moran cropped 2

Beidh Cruinniú Cinn Bhliana agus Comhdháil an Fhorais Phátrúnachta ar siúl i mbliana ar  27 – 28 Feabhra 2015, sa Red Cow Moran Hotel i mBaile Átha Cliath.

Reáchtálfar Cruinniú Cinn Bhliana an Fhorais ar an Aoine 27 Feabhra 2014 idir 7i.n. agus 8.30i.n. Beidh béile an Fhorais ar siúl i mbialann an óstáin tar éis an chruinnithe. 

Reáchtálfar an chomhdháil ar an Satharn 28 Feabhra idir 9r.n. agus 3i.n. Is é 'Gaeloideachas do Chách' téama na comhdhála. Beidh clár an lae ar fáil go luath. Pléifear topaicí éagsúla ar an lá; airgeadas scoile, cosaint sonraí agus éiteas scoile. Déanfaidh an an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, píosa cainte ar chearta teanga na scoileanna.

Beidh seastáin éagsúla ann ar an lá agus fógrófar buaiteoirí Chomórtas Ealaíne an Fhorais Phátrúnachta, atá urraithe i mbliana ag Foras na Gaeilge.

 

Ticéid:

  • Béile an Fhorais (Aoine 27 Feabhra) agus ticéad don Chomhdháil (Satharn 28 Feabhra): €60
  •  
  • Ticéad don Chomhdháil amháin (Satharn 28 Feabhra): €35

 

​             Seol ríomhphost chuig eolas@foras.ie chun do thicéad a chur in áirithe. 

Red Cow Moran cropped 2