An Foras Pátrúnachta Art Competition sponsored by O2Comórtas Ealaíne an Fhorais Phátrúnachta urraithe ag O2

Jill Mc Mahon

03/02/2014

Uncategorized


A4 poster.indd

An Foras Pátrúnachta is delighted to announce its Art Competition for Primary and Secondary Schools.

This competition is sponsored by O2 and there are excellent prizes to be won – smart phones (Nokia Lumia 520) as well as hampers full of games, vouchers and more!

The competitions theme is ‘Me, my school and the Irish language’ and Friday 14th of February is the deadline for entries.

A prize will be awarded to one person from each category. These are the categories:

 • Junior and Senior Infants

 • 1st – 3rd class

 • 4th – 6th class

 • Secondary School pupils

 • Pupils with special needs (All ages)
 • The school should choose the best picture from each category and post them on to An Foras Pátrúnachta.

  The winners will be announced at the An Foras Pátrúnachta Conference which will be held in the Red Cow Hotel on Saturday March 1st 2014.

  The rules can be downloaded here.

  Best of luck!


  A4 poster.indd

  Is cúis áthais é dúinn Comórtas Ealaíne do Bhunscoileanna agus do Mheánscoileanna a fhógairt.

  Tá an comórtas seo urraithe ag O2 agus tá duaiseanna den scoth le buachan – fóin chliste (Nokia Lumia 520) chomh maith le ciseacha atá lán le cluichí, le dearbháin agus eile!

  Is é ‘Mise, mo scoil agus an Ghaeilge’ téama an chomórtais agus is é Dé hAoine 14 Feabhra an sprioc d’iontrálacha.

  Bronnfar duais ar dhuine amháin ó gach catagóir. Seo na catagóirí:

 • Naíonáin shóisearacha agus naíonáin shinsearacha

 • Ranganna 1 – 3

 • Ranganna 4 – 6

 • Daltaí Meánscoile

 • Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu (aois ar bith)
 • Ba cheart don scoil an pictiúr is fearr ó gach rannóg a roghnú agus a chur ar aghaidh chuig an bhForas Pátrúnachta.

  Fógrófar na buaiteoirí ag Comhdháil an Fhorais a bheidh ar siúl i Moran’s Red Cow Hotel ar an Satharn 1 Márta 2014.

  Is féidir leat na rialacha a íoslódáil anseo.

  Ádh mór oraibh!