[:en]Dunamase college opens to great success[:GA]Coláiste Dhún Másc oscailte & tús láidir ann[:]

Jill Mc Mahon

11/09/2017

Uncategorized

[:en]We wish all the best to the staff and students in Dunamase college. This is the first time An Foras Pátrúnachta has been part with an Aonad at secondary level and we are looking forward to the growth of the school. The following is a report from the school now that the school year is well underway:

 

We’re online!

 

There was huge excitement this week with the arrival of the students iPads and everyone was keen to start realising the potential of having technology at their fingertips in the classroom.

Students at Dunamase College will now store, collaborate and research the information that they need for each class, in all the different subjects and can access it at all times on their devices. Through the new short course for the Junior Cert, Digital Media Literacy, students will also learn how to research online, and how to use the internet responsibly and effectively, this is 21st century teaching and learning at its best!

 

Debating

 

Debating is underway as we start to prepare for Gael Linn, Díospóireacht Uí Chadhain, whereby our team of four students will learn the language and skills needed for public speaking. Best of luck in the competition!

 

Music

 

Our musicians have come together to form a trad music band, there will be weekly practice and the group will be entering various music competitions throughout the school year. We’re delighted to be underway and ready to entertain!

 

[:GA]Guímid gach rath ar fhoireann agus ar dhaltaí Choláiste Dhún Másc. Seo an chéad uair don Fhoras Pátrúnachta a bheith páirteach le hAonad ag an meánleibhéal agus táimid ar bís faoi fhás na scoile amach anseo. Seo tuairisc ón scoil agus an scoilbhliain anois faoi lán seoil:

 

Táimid ar líne!

 

Bhí an t-atmaisféar leictreach le linn na seachtaine le teacht iPads na ndaltaí agus bhí gach duine ar bís tosnú á n-usáid chun féidearthachtaí na teicneolaíochta sa seomra ranga a aimsiú. As seo amach, usáidfidh daltaí Choláiste Dhún Másc a ngléasanna chun eolas a aimsiú, a choimeád agus a roinnt le chéile. Beidh an t-eolas i gcónaí ar fáil dóibh ins an áit céanna chomh maith. Mar cheann de ghearrchúrsaí nua an Teastas Shóisirigh, Litearthacht Digiteach na Meáin, foghlaimeoidh na daltaí conas taighde ar líne, agus usáid na hidirlíne a dhéanamh i slí éifeachtach agus sábháilte. Is é seo foghlaim agus múineadh na fichiú aoise tagtha ar an bhfód!

 

Díospóireacht

 

Tá tús curtha leis an díospóireacht agus le hullmhúcháin do Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain, mar chuid de ghníomhaíochtaí Gael Linn. Foghlaimeoidh an foireann díospóireachta na scileanna teangan agus cur i láthair cuí, maraon le conas argóint a dhéanamh. Go n-éirí leo.

 

Ceol

Tá an grúpa ceoil traidisiúnta nua-chumtha agus beidh cleachtadh seachtainiúil. Glacfaidh an grúpa páirt i gcomórtaisí ceoil éagsúla le linn na bliana. Tá ríméad orainn a bheith tosnaithe mar, nuair a stadann an ceol, stadann an rince!

 

[:]