Ciorclán 0058/2022: Socruithe do Rannpháirtíocht na Cigireachta

Jill Mc Mahon

30/08/2022

All News | Circulars

  • Féach an ciorclán ar shuíomh na Roinne anseo

  • Íoslódáil an ciorclán (PDF) anseo

 

Achoimre

Sa chiorclán seo:

 

  • Tá eolas ar fáil faoin obair chomhairleach, meastóireachta agus taighde atá pleanáilte ag an gCigireacht i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta ó Mheán Fómhair go Nollaig 2022
  • Tá eolas ar fáil faoi obair na Cigireachta maidir le tacú le agus monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú na nósanna imeachta frithbhulaíochta i scoileanna
  • Tá na socruithe don fhéinmheastóireacht scoile (FMS) don scoilbhliain 2022/23 soiléirithe
  • Tagann sé seo in áit Chiorclán 0029/2022.