Ciorclán 0029/2024: Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta 2024/2025

Jill Mc Mahon

02/05/2024

Circulars | Recruitment | All News

Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta 2024/2025

Réamhrá

Iarrtar ar Bhoird Bhainistíochta/Bhoird Oideachais agus Oiliúna an tábla athbhreithnithe seo a thabhairt faoi deara le haghaidh leithdháileadh Príomhphost Cúnta.

Gabhann an Tábla athbhreithnithe seo in ionad Ciorclán 0043/2022 agus beidh éifeacht leis na ceapacháin ón 01 Meán Fómhair 2024.

Ba chóir aon cheisteanna maidir leis an sceideal PF athbhreithnithe a chur chuig Rannóg na Leithdháiltí sa Roinn: primaryallocations@education.gov.ie

Paraic Joyce
Príomhoifigeach
An Rannóg Leithdháiltí Múinteoirí
Aibreán 2024