Ciorclán 0025/2024

Ciorclán 0025/2024

Tuairisc ar Riachtanais Oideachais don Mheasúnú ar Riachtanas san Acht um Míchumas, 2005 Is próiseas reachtúil é an Measúnú ar Riachtanas (MAR) faoin Acht um Míchumas (2005) trína dtuairiscíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar riachtanais sláinte agus...