22.05.2014 Brat Glas for Gaelscoil na Mí and for Gaelscoil Longfoirt22.05.2014 Brat Glas do Ghaelscoil na Mí agus do Ghaelscoil Longfoirt

Jill Mc Mahon

22/05/2014

Uncategorized

Brat glas 1 cropped

Gaelscoil na Mí and Gaelscoil Longfoirt are among the schools who were awarded a Green Flag recently.

‘Green-Schools’ Is an educational programme for schools with gives recognition to the great work done by schools to protect the environment.

This is the Gaelscoil na Mí’s first Brat Glas and Gaelscoil Longfoirt’s second.

We would like to congratulate all of those involved.

Brat glas 1 cropped

Bhí Gaelscoil na Mí agus Gaelscoil Longfoirt i measc na scoileanna ar bronnadh Brat Glas orthu le déanaí.

Is clár oideachasúil do scoileanna é ‘Green-Schools’ a thugann aitheantas don obair iontach atá ar siúl ag scoileanna chun an timpeallacht a chosaint.

Is é seo an chéad Bhrat Glas atá bainte amach ag Gaelscoil na Mí agus an dara Bhrat Glas atá bainte amach ag Gaelscoil Longfoirt.

Ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh le gach duine a bhí páirteach.