Board of Management Training – Secondary schools Oiliúint Bhord Bainistíochta – Meánscoileanna

Jill Mc Mahon

07/05/2013

Boards of Management | Boards of Management


Ferdia Kelly JMB

Ferdia Kelly, General Secretary of the Joint Managerial Body (JMB), gave an informative presentation on the role of the Board of Management in second level schools at a session held by An Foras Pátrúnachta recently.

Ferdia Kelly JMB

Thug Ferdia Kelly, Ard-Rúnaí Chomhchoiste na mBainisteoirí (JMB) óráid spreagúil le déanaí faoi gach a bhaineann le bheith i do bhall ar bhord bainistíochta meánscoile. Ba é an Foras Pátrúnachta a d’eagraigh an seisiún.

The JMB provides a range of advice and support services to 400 Voluntary Secondary Schools. Mr. Kelly covered a wide range of topics on the night, including the importance of the minutes of board meetings. You can download a copy of the JMB Bulletin – Minutes of Meetings here.

Two new secondary school, Coláiste Ghlór na Mara, Ballbriggan and Gaelcholáiste an Phiarsaigh, Dundrum will open under the patronage of An Foras Pátrúnachta in September 2014. For more information on the new schools please visit their websites www.colaisteghlornamara.com and www.gaelcholaiste.com

Cuireann an JMB comhairle agus tacaíocht ar fáil do 400 meánscoil dheonach. Labhair an tUasal Kelly faoi go leor ábhar éagsúla ar an oíche, an tábhacht a bhaineann le miontuairiscí a choinneáil ó chruinnithe san áireamh. Is féidir cóip de threoirlínte an JMB maidir le miontuairiscí a íoslódáil Miontuairiscí – Treoirlínte ón JMB

Osclófar dhá mheánscoil nua, Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín agus Gaelcholáiste an Phiarsaigh, Dún Droma i mí Meán Fómhair 2014. Is féidir tuilleadh eolais faoi na scoileanna seo a fháil ar a suíomh idirlín www.colaisteghlornamara.com agus www.gaelcholaiste.com