Board of Management Training – Module 3 Oiliúint Bhord Bainistíochta – Module 3

Jill Mc Mahon

05/02/2013

Boards of Management | Boards of Management

Module 3 of the training programme for Boards of Management was delivered recently in Dublin, Sligo and Cork.

This module in the training programme focuses on Board Finances and the Role of the Treasurer.

Modules 4 and 5 will be delivered later in the year. Please see here for more information.

Reáchtáladh modúl 3 den chlár oiliúna do bhoird bhainistíochta le déanaí i mBaile Átha Cliath, i Sligeach agus i gCorcaigh.

Díríonn an modúl seo den chlár ar Airgeadais Boird agus Ról an Chisteora.

Reáchtálfar modúl 4 agus 5 níos deireanaí sa bhliain.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.