18.3.2014 Aoife Elster appointed as principal of Coláiste Ghlór na Mara18.3.2014 Aoife Elster ceaptha ina príomhoide ar Choláiste Ghlór na Mara

Jill Mc Mahon

24/03/2014

Uncategorized

An Foras Pátrúnachta are delighted to announce that Aoife Elster has been appointed as principal for Coláiste Ghiór na Mara.

Coláiste Ghlór na Mara is the new Gaelcholáiste set to open in Balbriggan, Co. Dublin, in September 2014.
Aoife is originally from Dublin and attended Scoil Lorcáin and Coláiste Íosagáin.

Currently residing in a Stradbally, Co. Laois, Aoife spent a period of time teaching in Gaelscoil Phortlaoise before moving to Gael-Choláiste Chill Dara when it was first established.

‘’My time spent in Kildare was very beneficial to me and I have truly enjoyed every moment. I am now looking forward to taking up a new challenge in North Dublin,’’ said Aoife.

“It is an amazing to be part of a new school from the beginning. The founding committee and the school patron, An Foras Pátrúnachta, have done fantastic work to bringing the Coláiste together and to make it happen.

“This shows the interest in the area in the language and in culture. It also shows the energy of the local community in relation to Irish medium education.
“It is clear that there is a strong Irish language community present in this area judging by the number of Gaelscoileanna founded in the area over the past few years.

“It is a great privilege for me to be part of the founding of a second level school and to build on the great work which has been done until now.”

Is cúis áthais don bhForas Pátrúnachta a fhógairt go bhfuil Aoife Elster ceaptha ina príomhoide ar Choláiste Ghlór na Mara.

Is Gaelcholáiste nua é Coláiste Ghlór na Mara a osclóidh i mBaile Brigín, Co. Átha Cliath i mí Mheán Fómhair 2014.
Is as Baile Átha Cliath í Aoife ó dhúchais. D’fhreastail sí ar Scoil Lorcáin agus ar Choláiste Íosagáin.

Tá cónaí ar Aoife i Sráidbhaile i gcontae Laoise faoi láthair. Chaith sí tréimhse ag obair i nGaelscoil Portlaoise ach bhog sí ar aghaidh go Gael-Choláiste Chill Dara nuair a d’oscail sé.

“Bhain mé an-taitneamh agus an-tairbhe as mo thréimhse i gCill Dara ach táim ag tnúth go mór leis an dúshlán nua i dTuaisceart Átha Cliath,” arsa Aoife.

“Is iontach an rud é a bheith páirteach i scoil nua a thosú. Tá obair iontach déanta ag an gcoiste bunaithe agus an bhForas Pátrúnachta chun an Coláiste a thabhairt chuig a bheith ar tí oscailt.

“Léiríonn sé an tsuim atá sa chultúr agus sa teanga sa cheantar agus an fuinneamh atá sa phobal áitiúil i leith na Gaelscolaíochta.
“Is léir go bhfuil comhluadar láidir Gaelach sa cheantar ón líon bunscoileanna atá curtha ar an bhfód le blianta beaga anuas.

“Is mór an phribhléid domsa a bheith in ann a bheith páirteach san obair chun scoil dara leibhéal a chur ar fáil agus leanúint leis an dea-obair atá déanta go dtí seo.”