An Foras Pátrúnachta seeks support for new Gaelscoil in Sandymount/RingsendTacaíocht á lorg ag an bhForas Pátrúnachta do Ghaelscoil nua i nDumhach Trá/An Rinn

Jill Mc Mahon

30/05/2013

Uncategorized

Support us

An Foras Pátrúnachta and Gaelscoileanna Teo. will hold an information evening for parents on the 5th of June 2013 at 7pm in Irishtown Community Centre, Dublin 4.

The Department of Education and Skills has announced that a new primary school will open in the Sandymount/Ringsend area in September 2014. An Foras Pátrúnachta is the largest patron of Irish medium education. An Foras Pátrúnachta would like to cater for the demand for Irish medium education in the area and is therefore applying for the patronage of this new school. However, the support of the community is needed.

Tacaigh linn

Reáchtálfaidh An Foras Pátrúnachta agus Gaelscoileanna Teo. oíche eolais do thuismitheoirí ar an 5 Meitheamh 2013 ag 7pm in Ionad Pobail na Rinne, Baile Átha Cliath 4.

Tá sé fógartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go mbeidh bunscoil nua le hoscailt i gceantar Dumhach Trá/An Rinn i Meán Fómhair 2014. Is é An Foras Pátrúnachta, an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tá an Foras Pátrúnachta ag iarraidh freastal ar an éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge sa cheantar seo agus chuige sin, tá sé ag déanamh iarratais ar phátrúnacht na scoile nua. Teastaíonn tacaíocht an phobail áfach.

An Foras Pátrúnachta is the only patron which was set up specifically to promote Irish medium education. It works hard to support the 67 schools under our patronage and to set up new schools.

Parents choose a Gaelscoil for the children as they receive and excellent standard of education there. Research conducted on bilingual education shows:
• Children perform better academically
• Children find it easier to learn a third and a fourth language
• Children achiever higher scores in English and Maths

The community will be given a complete overview of the advantages of Irish medium education at this meeting. Everyone is welcome to attend.

You can complete an expression of interest form to show your support for a new Gaelscoil in this area.

To download the form please click here

Please return the form the form to us at eolas@foras.ie or An Foras Pátrúnachta, Block K3, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare.

Is é An Foras Pátrúnachta an t-aon phátrún a bunaíodh chun oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn. Bíonn An Foras Pátrúnachta obair go tréan chun tacaíocht a thabhairt don 67 scoil atá faoina phátrúnacht cheana féin agus chun scoileanna nua a bhunú.

Roghnaíonn tuismitheoirí Gaelscoil dá bpáistí toisc go bhfaigheann siad oideachas den scoth ann. Léiríonn an taighde atá déanta ar oideachas dátheangach:
• Go n-éiríonn níos fearr leis na páistí go hacadúil
• Go mbíonn sé níos éasca orthu an tríú agus an ceathrú teanga a fhoghlaim
• Go mbaineann siad torthaí nós fearr amach i mBéarla agus sa Mhatamaitic.

Tabharfar léargas iomlán don phobal ar na buntáistí a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge ag an gcruinniú seo. Beidh fáilte roimh chách.

Is féidir foirm léiriú spéise a líonadh isteach chun do thacaíocht do Ghaelscoil nua sa cheantar seo a léiriú.

Brúigh anseo chun an fhoirm a íoslódáil.

Ba cheart an fhoirm seo a sheoladh ar ais chugainn eolas@foras.ie nó sa phost : An Foras Pátrúnachta, Bloc K3, Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara.