5/9/14 Comprehensive programme for young people from Gael Linn 5/9/14 Clár cuimsitheach don óige ó Ghael Linn

foras_administrator

05/09/2014

Uncategorized

Gael Linn has a comprehensive programme of events for young people planned for the coming year.

Gaelscoil na Lochanna- COIRM CROPPED

Events for primary schools:

Coirm: Art festival aimed at Gaelscoileanna and Gaeltacht schools. Final date for entry: 15 Nollaig 2014

Féilte Peile Gael Linn: Football festival for Gaelscoileanna and Gaeltachta schools organised in Gaeltacht areas in each province towards the end of the school year.
Gaelscoil na Cruaiche - Féile Peile CROPPED

Events for secondary schools:

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: A debating competition for Irish medium secondary schools starting October 6th. September 19th is the deadline for entries.
Siansa: Music workshops and competition for groups of young musicians aged 12 – 19 who play traditional Irish music. All Ireland final with be held in the National Concert Hall on 26th of April 2015. Prize fund: €4,500. Last date for entries: November 7th 2014.
Scléip: For the first time, Gael Linn will be running the talent competition ‘Scléip’ which has been run by the organisation Gaelscoileanna Teo. October 24th 2014 is the deadline for entries. Scléip is aimed at Irish medium secondary schools.
Communications courses for Transition year – Dublin only: On this course, basic communication skills with be explained and nurtured amongst transition year pupils. The course will give pupils a taste of written media, radio and television.

Tá clár chuimsitheach imeachtaí don óige agus do dhaoine fásta beartaithe ag Gael Linn don bhliain amach romhainn.
Gaelscoil na Lochanna- COIRM CROPPED

Imeachtaí do bhunscoileanna:

Coirm: Féilte ealaíne dírithe ar Ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna Gaeltachta. Dáta deiridh d’iontrála: 15 Nollaig 2014

Féilte Peile Gael Linn: Féilte peile do bhunscoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna a eagraítear i gceantair Gaeltachta i ngach Cúige i dtreo deireadh na scoilbhliana.

Gaelscoil na Cruaiche - Féile Peile CROPPED

Imeachtaí do mheánscoileanna:

Comórtais Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iarbhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu ag tosú 6 Deireadh Fómhair. (Dáta deiridh iontrála: 19 Meán Fómhair 2014

Siansa: Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Craobh na hÉireann sa Cheoláras Náisiúnta – 26 Aibreán 2015 –duaischiste €4,500. Dáta deiridh iontrála: 7 Samhain 2014 – taifid le bheith ag Gael Linn roimh 8 Nollaig

Scléip: Don chéad uair i mbliana, beidh Gael Linn i mbun an chomórtais tallainne seo a bhíodh á reáchtáil ag an eagraíocht Gaelscoileanna.Dáta deiridh iontrála: 24 Deireadh Fómhair 2014. Tá Scléip dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge.

Cúrsaí Cumarsáide don Idirbhliain – i mBÁC amháin: Is chun bunscileanna cumarsáide a mhíniú agus a chothú i measc daltaí na hidirbhliana an cúrsa seo. Tabharfaidh an cúrsa seo blas de na meáin scríofa, raidió agus teilifís.