5/12/14 Schools Procurement Unit5/12/14 An tAonad um Sholáthar do Scoileanna

Jill Mc Mahon

05/12/2014

Uncategorized

Schools Procurement Unit

The Schools Procurement Unit (SPU) acts as the central coordinating function for procurement for all primary and secondary schools.

It gives practical advice to schools on how they can improve their practices with regard to procurement.

They communicate clearly with school staff and help them to access contracts for goods and services with have been negotiated centrally on behalf of schools.

The unit gives practical advice to schools also on procurement best practices enabling schools to fulfil their legal obligations within a complicated environment which is constantly changing.

Further information and registration forms for:

  • Electricity Competition for Primary and Secondary Schools
  • Gas Competition for Primary and Secondary Schools

are available on the An Foras Pátrúnachta internal site under ‘School Procurement’.

Aonad um Sholáthar do Scoileanna
Is é an tAonad um Sholáthar do Scoileanna an lár-acmhainn tacaíochta a chuireann comhairle agus treoir ar fáil do na bunscoileanna agus do na hiar-bhunscoileanna uile maidir le haon cheist a bhaineann leis an soláthar.

Tugann sé cabhair phraiticiúil do scoileanna le cén chaoi ar féidir leo a gcuid próiseas agus cleachtas a fheabhsú ó thaobh an tsoláthair de.

Déanann sé cumarsáid shoiléir le foirne scoile, a chabhraíonn leo rochtain ar chonarthaí le haghaidh earraí agus seirbhísí ar idirbheartaíodh go lárnach iad ar son na scoileanna.
Cuireann an tAonad treoracha praiticiúla ar fáil do scoileanna freisin i ndáil le dea-chleachtas an tsoláthair d’fhonn cur ar a gcumas a gcuid oibleagáidí faoi dhlí an tsoláthair phoiblí a chomhlíonadh, laistigh de thimpeallacht soláthair chasta atá ag athrú.
 
Tá roinnt eolais agus foirmeacha chlárúcháin do:
– Chomórtas Leictreachais do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna
– Chomórtas Gais do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna
ar fáil ar shuíomh inmheánach an Fhorais faoi ‘Soláthar do Scoileanna’.