4.6.14 Ministers Quinn and Cannon wish students luck in state examinations 4.6.14 Ádh mór ar dhaltaí sna Scrúduithe Stáit ó na hAirí Quinn agus Cannon

Jill Mc Mahon

04/06/2014

Uncategorized

The Minister for Education and Skills, Ruairí Quinn T.D., and the Minister for Training and Skills, Ciarán Cannon T.D., are sending their best wishes to all the students who are beginning the Leaving and Junior Certificate examinations today.

118,673 students will be starting exams this morning.

English is the first subject on the timetable.

Exams will continue until June 19th for Junior Cert and June 20th for the Leaving Cert.

This year, 54,933 students will sit the Leaving Cert, while 60,698 will sit the Junior Cert.

Minister Quinn said, “This is a nervous time in households right around the country as our students wait for the State Exams to finally begin.

“I want to wish all those sitting the Leaving Cert and Junior Cert well in their exams. Hopefully, the hard work and long hours that they have put in over the past months and years will pay off.

“It is also worth bearing in mind while the State Exams are an important milestone in a young person’s life, they are not the only one. There are a vast array of opportunities for education, training and to get new skills throughout their lives.”

The results of the Leaving Certificate will be issued on Wednesday 13th of August and will be available on line from 12 noon that day. Junior Certificate results will be issued in mid-September.

Guíonn an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., agus An tAire Oiliúna agus Scileanna, Ciarán Cannon T.D., gach rath ar na daltaí a thosaigh na scrúduithe don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach inniu.

Tá breis is 118,673 daltaí ag tosú scrúduithe ar maidin. Is é Béarla an chead ábhar ar an amchlár. Leanfaidh na scrúduithe an Teastas Sóisearaigh ar aghaidh go dtí an 19 Meitheamh agus scrúdaithe na hArdteistiméireachta go dtí 20 Meitheamh. eastas Sóisearach .

Tréimhse imníoch é seo i dtithe mórthimpeall na tire agus na daltaí ag fanacht ar thús na scrúduithe.

“Ádh mór ar gach duine atá ag tabhairt faoiscrúduithe na hArdteistiméireachta agus an Teastas Sóisearaigh . Le cúnamh Dé, beidh toradh na hoibre agus na huaireanta fada atá déanta acu le míonnaa agus le blianta anuas le feiceáil.”

“Is sprioc tábhachtach iad na Scrúduithe Stáit i saol an duine óg, ach ní hé an t-aon ceann. Tá méadú mór tagtha ardheiseanna doideachas, ‘d’oiliúint agus chun scileanna nua a fháil tríd an saol go léir.”

Eiseofar torthaí nahArdteistiméireachta ar an gCéadaoin 13 Lúnasa agus beidh siad ar fáil ar líne ó mheán lae ar an lá sin. Eiseofar torthaí an Teastas Sóisearaigh i lár mí Mheán Fómhair.