New resources for schools available on www.logainm.ie Áiseanna nua do scoileanna ar fáil ar www.logainm.ie

Jill Mc Mahon

22/08/2013

Uncategorized

An educational resource pack is now available from the www.logainm.ie, Ireland’s placename database.

The resources are aimed at primary school level, secondary school level and third level. The resources suit any area in the country and include interactive online games.

The resources could be used in some secondary school classes also.

  • For more information here.
  • For games click here.
  • Tá pacáiste acmhainní oideachais ar fáil anois ón suíomh logainm.ie, bunachar logainmneacha na hÉireann.

    Tá na hacmhainní seo dírithe ar leibhéal na bunscoile, na hiar-bhunscoile agus an tríú leibhéal. Oireann na hacmhainní do cheantar ar bith sa tír agus tá roinnt cluichí idirghníomhacha ar líne i gceist.

    D’fhéadfaí na hacmhainní seo a úsáid i roinnt ranganna iarbhunscoile chomh maith.

  • Tuilleadh eolais ar fáil anseo.
  • Cluichí ar fáil anseo.