3/10/14 Data Protection website for schools launched3/10/14 Suíomh idirlín um Chosaint Sonraí do scoileanna seolta

Jill Mc Mahon

10/10/2014

Uncategorized

Data Protection Guidelines for schools are now available on this new website:  www.dataprotectionschools.ie

The website has been developed by the management bodies with the assistance of the Department of Education and Skills.

The aim of this website is to provide an overview of data protection legislation and how it applies to schools.

The website offers sector specific guidance to assist schools in the area of data protection legislation and provides examples, model polices, codes of practice and useful links to other resources. The information provided on the website should enable schools as “Data Controllers” to formulate a relevant, meaningful and up-to-date Data Protection Policy.

Irish language versions of the documents will be made available shortly. 

Tá treoracha um Chosaint Sonraí do scoileanna ar fáil ar an suíomh idirlín nua seo: www.dataprotectionschools.ie

D’oibrigh na heagraíochtaí bainistíochta agus An Roinn Oideachais as lámh a chéile chun an suíomh seo a fhorbairt.

Is í an aidhm atá ag an suíomh seo léargas ginearálta a thabhairt do scoileanna ar an reachtaíocht agus ar an gcaoi a bhaineann sé le scoileanna.

Cuirtear treoir sainiúil ar an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí ar fáil ar an suíomh seo; tá fáil air ar shamplaí, ar pholasaithe, ar chóid chleachtais agus ar naisc chuig acmhainní eile.

Cabhróidh an t-eolas atá ar fáil ar an suíomh le scoileanna, atá ina ‘rialaitheoirí sonraí’, polasaí um chosaint sonraí atá ábhartha, suntasach agus suas chun dáta a chur le chéile.

Beidh leagan Gaeilge de na cáipéisí ar fáil go luath.