12/9/14 Big win for Coláiste Ghlór na Mara!12/9/14 Bua Mór do Choláiste Ghlór na Mara!

foras_administrator

12/09/2014

Uncategorized

Created with Nokia Smart Cam

Coláiste Ghlór na Mara had their first football match on the 12th September and they managed to gain the upper hand against Fingal Community College’s capable team. The end score was 4-17 to

Coláiste Ghlór na Mara, the new Gaelcoláiste in Balbriggan, only opened on the first day of September of this year with 26 students in first year. Since then things have only improved for the school.

The students use a ‘Microsoft Surface’ tablet for their school work and there is great learning going on with them!

It was teacher Carly Nic Curta who sent the team out onto the pitch after discussing tactics and between the girls and boys they made a massive effort to win. Huge congratulations to them!!

Created with Nokia Smart Cam

 

Created with Nokia Smart Cam

 

 

Bhí an chéad chluiche peile ag Coláiste Ghlór na Mara ar an Aoine 12ú Meán Fómhair agus d’éirigh leo an lámh in uachtar a fháil ar fhoireann chumasach ó Fingal Community College. 4-17 go 1-7 an scór a bhí ann ar an lá.

D’oscail Coláiste Ghlór na Mara, an Gaelcholáiste nua i mBaile Brigín, ar an gcéad lá Meán Fómhair le 26 dalta agus tá cúrsaí ag dul i bhfeabhas ó shin.

Baineann na daltaí úsáid as táibléid ‘Microsoft Surface’ dá gcuid obair scoile agus tá foghlaim den chéad scoth ar siúl!

Ba í an múinteoir Carly Nic Cuarta a chuir an fhoireann peile amach ar an bpáirc tar éis taicticí a phlé agus idir chailíní agus bhuachaillí rinne siad tréan iarracht chun an bua seo a aimsiú. Comhghairdeas ó chroí leo!