29.4.14 Teachers wanted for Gaelscoil an Phiarsaigh – to start September 201429.4.14 Múinteoirí do Ghaelcholáiste an Phiarsaigh á lorg- le tosú Meán Fómhair 2014

Jill Mc Mahon

29/04/2014

Uncategorized

Loretto

There are great opportunities for second level teachers who wish to teach in GaelCholáiste an Phiarsaigh, the new Irish- medium second level school in Rathfarnham, Dublin 14.

There will be a combination of full-time and part-time teaching positions available. Candidates need only apply once, regardless of multiple subject application. Each appointment made will be subject to conditions and will depend on the approval of The Department of Education and Skills.

The Board of Management of Gaelcholáiste an Phiarsaigh is an equal opportunities employer.

It is essential each applicant must hold a high level of the Irish language both written and spoken.

Deadline for application: Monday,12 May 2014

Email Applications to: poist@gaelcholaiste.com

For more information go to: www.educationposts.ie

Loretto

Tá deiseanna iontacha ar fáil do mhúinteoirí iarbhunscoile gur mian leo a bheith ag múineadh i nGaelcholáiste an Phiarsaigh, meánscoil úrnua, lánGhaeilge i Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

Beidh idir phoist lánaimseartha agus pháirtaimseartha i gceist sa phróiseas earcaíochta seo. Ní gá d’iarrthóirí ach iarratas amháin a sheoladh, fiú sa chás go bhfuil ar chumas an iarrthóra níos mó ná ábhar amháin a mhúineadh. Tá gach ceapachán faoi réir coinníollacha agus ag brath ar fhaomhadh ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Is fostóir comhionnanas deiseanna é Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste an Phiarsaigh.Ní mór do gach iarrthóir ardchaighdeán Gaeilge scríofa agus labhartha a bheith acu.

Spriocdháta na n-iarratas: Dé Luain, 12 Bealtaine 2014.

gach iarratas chuig: poist@gaelcholaiste.com

Gach eolas ar www.educationposts.ie