29/01/15 CAER/SOILLSE Conference 201529/01/15 Comhdháil CAER/SOILLSE 2015

Jill Mc Mahon

29/01/2015

Uncategorized

CAER/SOILLSE Conference 2015

An Foras Pátrúnachta operates as a member of CAER. CAER is a society that deals with education through minority languages in Europe. We’re delighted to announce that CAER in association with SOILLSE is organising an international conference on education through minority languages. The conference is being held in Sabhal Mór Ostaig in Scotland on 28 – 30 May 2015. Over the weekend there will be excellent presentations by guest speakers as well as various workshops for teachers which look at the most common questions asked in this sector. 

If you follow the link below it will bring you to a site about CAER, SOILLSE and the conference. This conference is a wonderful opportunity to gain international insight of what our comrades in other countries are doing. Anyone who is involved in education lán-Ghaeilge, between teachers, principals and those who support the sector, would benefit from attending it. If you have any enquiries you can ring the office of An Foras Pátrúnachta on 01-6294110.

Link: http://www.smo.uhi.ac.uk/en/rannsachadh/co-labhairt-shoillse/

caer

Comhdháil CAER/SOILLSE 2015

 
Feidhmíonn An Foras Pátrúnachta mar bhall de CAER. Is cumann é d'eagrais a bhíonn ag plé le h-oideachas trí mhionteangacha san Eorap. Tá an áthas orainn a chur in iúl go bhfuil CAER i gcomhpháirt le SOILLSE ag eagrú Comdháil idirnáisiúnta ar oideachas trí mhionteangacha. Tárlóidh an comhdháil i Sabhal Mór Ostaig san Albain idir an 28 agus an 30 Bealtaine 2015. Beidh aoichainteoirí den scoth ag déanamh cur i láthair agus beidh ceardlainn éagsúla chun deis a thabhairt do mhúinteoirí agus iadsan bainteach le h-oideachas san earnáil agus na mór cheisteanna comónta a phlé. 
 
Má leanann tú an nasc thíos tabharfaidh sé tú chuig suíomh faoi CAER, SOILLSE agus an comhdháil. Is deis iontach é an comhdháil seo léargas idirnáisiúnta a fháil ar cad atá á dhéanamh ag ár gcomhleacaithe  i dtíortha eile. Bainfidh aon duine atá bainteach le h-oideachas lán-Ghaeilge idir múinteoirí, Príomhoidí agus iadsan ag tacú leis an earnáil fíor thairbhe as freastal ar. Má tá aon cheist is féidir glaoch ar oifig an Fhorais Phátrúnachta ag 01-6294110.
 

caer