28.2.2014 Celebrating 10 years of Ghael-Choláiste Chill Dara28.2.2014 Ceiliúradh ar 10 mbliana de Ghael-Choláiste Chill Dara

Jill Mc Mahon

28/02/2014

Uncategorized

Gaelcholáiste Chill Dara recently celebrated its special occasion in Lawlors, Nass. The school has been up and running for ten years now.

Foireann na Scoile cropped

Gaelcholáiste Chill Dara was established to cater for the high demand forIrish medium education at second level in the region. The Gael-Choláiste welcomed the first students through its doors in September 2003. Permanent recognition was granted to the school on the 5th of July 2010./p>

The secondary school has grown and expanded greatly over the years. A full renovation is currently taking place on the school building which is situated on Limerick road./p>

More information about the school is available at: www.gccd.ie

Bord Bainistíochta na Scoile

Rinneadh ceiliúradh ar Ghaelcholáiste Chill Dara ag ócáid speisialta in óstán Lawlors, An Nás, le déanaí. Tá an scoil ar an bhfód le deich mbliana anuas ag an bpointe seo.

Foireann na Scoile cropped

Bunaíodh Gaelcholáiste Chill Dara le freastal ar an éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge sa cheantar ag an dara leibhéal. Chuir an Gael-Choláiste fáilte roimh a chéad daltaí i Meán Fómhair 2003. Bronnadh aitheantas buan ar an scoil ar an 5 Iúil 2010.

Tá fás agus forbairt ollmhór tagtha ar an meánscoil thar na blianta. Tá athchóiriú iomlán ar bun ar fhoirgneamh na scoile i láthair na huaire atá lonnaithe ar bhóthar Luimnigh sa bhaile.

Tá tuilleadh eolais faoin scoil seo ar fáil ag: www.gccd.ie

Bord Bainistíochta na Scoile