27/05/15 School survey on AFP conference 201627/05/15 Suirbhé do scoileanna ar Chomhdháil AFP 2016

Jill Mc Mahon

27/05/2015

Uncategorized

An Foras Pátrúnachta have begun preparations for the Annual Conference in 2016 and we would love to hear from schools about their opinions for the conference.  

To that end, an email has been sent to schools with a link to the 3 question survey. This will enable us to best accomodate the wishes of the schools.  
 
We are grateful for all opinions shared. 
 
Any principal who has forgotten their login details for foras.ie can email cormac@foras.ie and their details will be reset.

Tá tús curtha againn leis an ullmhúchán do Chomhdháil An Foras Pátrúnachta 2016 agus ba mhór againn tuairimí phobal na scoileanna a fháil ina leith.

Is suirbhé gearr (3 cheist) atá ann a chabhróidh linn freastal ar mhianta phobal na scoileanna. Tá nasc chuig an suirbhé seolta chuig gach scoil ar ríomhphost cheana. 
 
Táimid buíoch díbh as bhur dtuairimí.
 
Má tá dearmad déanta ag aon Phríomhoide ar na sonraí le logáil isteach ar foras.ie, cuir scéal chuig cormac@foras.ie agus déanfaidh na sonraí a athshocrú.