24.4.14 Seo Linn to perform at Gaelscoil Eois event ‘Party sa Phuball a Dó’ 24.4.14 ‘Seo Linn’ le casadh ag ócáid Ghaelscoil Eois ‘Party sa Phuball a Dó’

Jill Mc Mahon

24/04/2014

Uncategorized

Seo Linn - cropped 2

On Saturday May 3rd, You tube sensations ‘Seo Linn’ will perform at ‘Party sa Phuball a Dó’ in Clones, Co. Monaghan.

‘Party sa Phuball a Dó’ has been organised by Coiste na dTuismitheoirí, Gaelscoil Eois and will take place in Clones Town Centre Car Park Saturday the 3rd & Sunday the 4th of May 2014.

“We are really looking forward to the event and to meeting everyone,” said Keith Ó Briain of Seo Linn. Seo Linn’s ‘Avicii Vs Lurgan – “Wake Me Up” as Gaeilge’ has been viewed on Youtube over 3 million times.

Musician, Brian Mc Dermott, will perform on Sunday May 4th. There will also be a disco for children that afternoon.

Brian MacUaid, chairperson of the Parents Association said: “It is great that Gaelscoil Eois is growing year after year. It was a small school with two teachers and 30 pupils a few years ago but now we have three teachers and 61 pupils. This will rise to around 80 in September.

“The committee would like to ensure that the school has excellent facilities for pupils and teachers to use. We held ‘Party sa Phuball’ for the first times last year and as a result of the huge effort made by parents, teachers and friends of the schools, the schools was able to buy 21 ipads. The pupils are benefiting and learning greatly by using them. We would like to go a step further this year with this year’s event.

For more information please call 0868078984.


Seo Linn - cropped 2

Ar an Satharn 3 Bealtaine, seinnfidh ‘Seo Linn’ , banna ceoil mór le rá a bhfuil an-tóir ar a bhfíseáin ar Youtube, ag ‘Party sa Phuball a Dó’ i gCluain Eois Co. Mhuineacháin.

D’eagraigh coiste na dtuismitheoirí ó Ghaelscoil Eois‘Party sa Phuball a Dó’. Beidh sé ar siúl sa charr clós ag lár baile Chluain Eois ar an Satharn 3 Bealtaine & ar an Domhnach 4 Bealtaine 2014.

“Táimid ag súil go mór leis an ócáid agus an deis buaileadh le gach aon duine ann,” arsa Keith Ó Briain ó Seo Linn. Tá breis agus 3 mhilliún amas faighte ag ‘Avicii Vs Lurgan’ le Seo Linn ar Youtube.

Seinnfidh an ceoltóir, Brian Mc Dermott, ar Domhnach 4 Bealtaine. Beidh dioscó ar siúl sa tráthnóna do na páistí.

Bhí an méid seo le rá ag Brian MacUaid, cathaoirleach Chumann na dTuismitheoirí: “Is rud iontach maith é go bhfuil Gaelscoil Eois ag fás bliain ina dhiaidh bliana. Ba scoil bheag í le beirt mhúinteoirí agus 30 daltaí cúpla bliain ó shin. Anois tá triúr múinteoirí agus 61 daltaí ann. Ardóidh sé sin go dtí thart ar 80 daltaí i mí Mheán Fómhair.

“An rud atá ár gcoiste ag iarraidh a dhéanamh ná cinntiú go bhfuil áiseanna den scoth ag an scoil do na daltaí agus do na múinteoirí. Bhí ‘Party sa Phuball’ ann den chéad uair anuraidh agus de bharr an iarracht ollmhór a chuir tuismitheoirí, múinteoirí agus cairde na scoile bhí an scoil in ann 21i pad a cheannach. Tá na daltaí ag baint socair agus sult astu agus iad ag foghlaim. Ba mhaith linn dul céim níos faide le hócáid na bliana seo.”

Chun tuilleadh eolais a fháil glaoigh ar 0868078984.