24.4.14 Gaelscoil Cois Feabhail raise more than €12,000 for the school24.4.14 Bailíonn Gaelscoil Cois Feabhail breis agus €12,000 don scoil

Jill Mc Mahon

24/04/2014

Uncategorized

Gaelscoil-beat-the-banker 1

Congratulations to Gaelscoil Cois Feabhail, Donegal who raised more than €12,000 at a recent fundraiser.

Gaelscoil Cois Feabhail organised an event called ‘Beat the Banker’. It was held the Redcastle Hotel on Saturday 22nd February.

The Gaelscoil is raising funds to help with the school’s relocation to the old St Joseph’s Boys’ school in Moville in 2014.

Gaelscoil-beat-the-banker

Gaelscoil Cois Feabhail was set up over 12 years ago by local parents and has been located in temporary accommodation ó shin.

“This is the first time since we founded the school that Gaelscoil Cois Feabhail has undertaken major fundraising.” said Grainne Nic Robhartaigh,

principal of the school.

“The funds will be used to help refurbish the former Boys’ school in Moville. This will be a big benefit to the local area, not just the Gaelscoil. ”

For more information about the school visit their site: http://gaelscoilcoisfeabhail.com/index.php/home/Gaelscoil-beat-the-banker 1

Comhghairdeas le Gaelscoil Cois Feabhail, Dun na nGall a bhailigh níos mó na €12,000 ag ócáid tiomsaithe airgid le déanaí.

D’eagraigh Gaelscoil Cois Feabhail an ócáid , ‘Beat the Banker’ agus reáchtáladh éar Satharn 22 Feabhra sa Redcastle Hotel.

Tá an Ghaelscoil ag bailiú airgid le tacú le bogadh na scoile chuig an bhfoirgneamh ina raibh Scoil Naomh Iosaf lonnaithe i mBun an Phobail i 2014.
Bhunaigh tuismitheoirí Gaelscoil Cois Feabhail breis is 12 ó shin agus tá an scoil lonnaithe i gcóiríocht shealadach ó shin.

Gaelscoil-beat-the-banker

“Is é seo an chéad ócáid tiomsaithe airgid atá eagraithe ag Gaelscoil Cois Feabhail ó bunaíodh an scoil,” arsa Grainne Nic Robhartaigh, príomhoide na scoile.

“Déanfar athchóiriú ar shean scoil na mbuachaillí i mBun an Phobail leis an airgead. Is buntáiste ollmhór é an bogadh seo ní hamháin don scoil ach don cheantar ina iomlán.”

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin scoil seo tabhair cuairt ar a suíomh:

Home