P17: Ceapadh Cuntasóra Sheachtraigh ag an mBord Bainistíochta

Jill Mc Mahon

05/06/2024

Finance | Circulars | All News

Ceapadh Cuntasóra Sheachtraigh ag an mBord Bainistíochta

Réamhrá Ar aon dul le ceanglais Alt 18 den Acht Oideachais, 1998, éilítear ar bhoird bhainistíochta scoileanna aitheanta a chinntiú go n-ullmhaítear cuntais bhliantúla de réir an dea-chleachtais cuntasaíochta. Sonraítear i gCiorcláin 0060/2017 agus 0002/2018, go gcaithfear na cuntais bhliantúla a ullmhú agus a chur isteach i bhformáid atá leagtha amach ag FSSU. Dá bhrí sin, ní mór do na boird bhainistíochta uile cuntasóir seachtrach a fhostú. Cabhróidh an chomhairle atá leagtha amach sa treoirlíne airgeadais seo le bord bainistíochta cuntasóir seachtrach a cheapadh den chéad uair, nó cabhrú le bord bainistíochta ar mhian leo an cuntasóir seachtrach atá acu faoi láthair a athrú. Iarrtar ort a chinntiú go gceaptar an cuntasóir seachtrach i gcomhréir le riachtanais an phátrúin/iontaobhaí.